U

Risk Management

Het is van groot belang om risico’s in kaart te brengen. Zeker op het gebied van informatiebeveiliging. Wat als er een fout is opgetreden in het systeem? Worden er back-ups gemaakt en hoe wordt de data teruggezet? Is er een plan opgesteld met stappen die doorlopen moeten worden? Of wordt er lukraak maar wat gedaan? DB-Star Consultancy weet dankzij jarenlange ervaring hoe belangrijk het is om risico’s te beheren. Wij ondersteunen in het inventariseren van risico’s en het implementeren van tegenmaatregelen.

Werkwijze

Afhankelijk van de doelstelling van uw organisatie worden de risico’s geïnventariseerd. Vervolgens wordt er ingeschat hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet en wat de gevolgen hiervan zijn. Aan de hand daarvan wordt er bepaald welke reactie (maatregel) er wordt uitgevoerd indien het risico zich voordoet. Op het moment dat het traject wordt geïmplementeerd worden de risico’s en reacties door DB-Star Consultancy gemonitord. Zo worden risico’s en maatregelen direct bijgesteld indien blijkt dat deze niet juist zijn voorspeld.

Meer informatie over Risk Management?