~

Security Management

DB-Star Consultancy is gespecialiseerd in Security Management. Met de komst en groei van het internet worden er steeds meer (privé) gegevens online gedeeld en verzonden. Dit vraagt om extra informatiebeveiliging. Indien u werkt met klantgegevens trekt u de aandacht van hackers. Wanneer de informatiebeveiliging niet op orde is riskeert u het feit dat cybercriminelen kunnen inbreken in uw netwerk. Bij een netwerkinbraak hebben de criminelen toegang tot alle gegevens van uw organisatie, maar ook die van uw klanten!

Daarnaast zijn er op het gebied van informatiebeveiliging ook vanuit de wet verplichtingen waar u aan moet voldoen. Voldoet u hier niet aan? Dan kan dit onder andere resulteren in boetes en slechte publiciteit voor uw organisatie.

Werkwijze

Als Security Manager doorloopt DB-Star Consultancy alle processen binnen de organisatie. Hoe zien de huidige processen eruit? Waar zitten eventuele risico’s aan verbonden? Welke maatregelen kunnen we nemen om die risico’s te verminderen of uit te schakelen? En hoe zorgen we er uiteindelijk voor dat u deze risico’s zelf in beheer heeft? Dat is waar DB-Star Consultancy zich o.a. mee bezig houdt.

Meer informatie over Security Management?