Identity Access Management

Identity Acces Management (IAM) heeft betrekking op het beheren en besturen van toegang tot netwerken, applicaties en systemen. Door middel van verschillende processen en technieken worden identiteiten en autorisaties binnen een organisatie op effectieve en efficiënte wijze beheerd. Het gaat hierbij niet alleen om de identiteiten en autorisaties van eigen medewerkers, maar ook die van klanten en partners.

De gebruiker moet kunnen aantonen wie hij is en aan de hand van deze identificatie wordt bepaald tot welke onderdelen de gebruiker toegang heeft. Als Identity Access Manager kijken wij waar eventuele problemen liggen op het gebied van identiteit en autorisatie door met alle afdelingen en/of medewerkers afzonderlijk in gesprek te gaan. Aan de hand van de resultaten uit dit onderzoek gaan wij op zoek naar een oplossing die past binnen uw organisatie.

Werkwijze

DB-Star Consultancy inventariseert alle processen en technieken binnen uw organisatie, spoort eventuele problemen op en zorgt voor een heldere oplossing door middel van het aanpassen van processen of het leveren van de juiste software. Daarnaast blijven wij hét aanspreekpunt gedurende het implementatie traject.

Meer informatie over Identity Access Management?