Project Management

Naast het beheren en besturen van identiteiten en autoriteiten, het onderzoeken van bedrijfsprocessen, het ontdekken van beveiligingsrisico’s en het treffen van maatregelen is DB-Star Consultancy ook gespecialiseerd in Project Management. Zo zijn wij in staat alle soorten projecten te beheersen en elk project gestructureerd te laten verlopen. Hiervoor maken wij over het algemeen gebruik van de Agile methode.

Wat is Agile?

Bij Agile worden grote projecten opgedeeld in korte periodes van twee tot maximaal vier weken. Deze periodes, ook wel iteraties genoemd, zijn op zichzelf staande projecten. Aan het einde van iedere iteratie wordt er een onderdeel van het te ontwikkelen product opgeleverd.

Door gebruik te maken van de ontwikkelingsmethode Agile weten wij tijdens het project in te spelen op eventuele veranderingen en wensen vanuit de klant. Hierdoor wordt voorkomen dat het eindresultaat in gevaar komt.

We were looking for an experienced IAM consultant, to fulfill the task of ScrumMaster of a complicated IAM upgrade for over 70.000 accounts and more than 100.000 roles. He has performed above standard, always willing to take the extra step. Thus he was very succesful and the goals were accomplished. Besides he is humoristic, integer and enthousiastic.

Peter de Putter

Senior Program Manager, Ministerie van Defensie

Meer informatie over Project Management?